תקנון ותנאי שימוש "מבשלים עם ג'קי"

1. כאשר את/אתה מסמנים שקראת את התקנון והשימוש,את/אתה מאשרת אותו ואת
תנאיו ומתחייב/בת לפעול על פיהם.

2. במידה והתקנון או תנאי השימוש לא מקובלים עליך ואינך מתכוונת לפעול על פיהם, אינך רשאית לפתוח את תוכניתה או כל תכנית אחרת שמצורפת לה ו/או לצפות בה ו/או לעשות בה כל שימוש שהוא.

3. הרוכש/ת מצהירה שהשתתפותה/תו בתוכנית היא באחריותה/תו בלבד

4.התוכנית היא מוצר דיגיטאלי כהגדרתו על פי חוק ולכן לאחר רכישת וקבלת התוכנית לכתובת המייל אותה מסרת בעת הרכישה, לא תהיה אפשרות לבטל את העסקה ו/או לדרוש החזר כספי כלשהו.

5. החברת ו/או ג'קי אזולאי ו/או כל צד שלישי מטעמם, זכאים באופן בלעדי לעשות כל שינוי בתוכנית ו/או בדפי הנחיתה שלה ו/או בשיווק ובפרסום שלה בכל זמן נתון מכל סיבה ומבלי להודיע מראש

6. החברה ו/או ג'קי אזולאי רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מחיר התוכנית, להפחיתו או ליקרו דרך מבצעים ו/או קידומי מכירות ו/או הנחות על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולרוכשת לא תהיה כל טענה או דרישה מכל סוג שהוא לרבות זיכוי או החזר כספי חלקי או מלא

7. התוכנית ותכניה הינם רכושה הבלעדי של החברה ושל ג'קי אזולאי. אין לשכפל להעתיק להעביר לפרסם להקרין ברבים או להפיץ כל חלק מהתוכנית,התכנים בתכנית הינם לשימוש פרטי של הרוכשת ולא לשימוש מסחרי

8. אחריותו/ה של הרוכש/ת לדאוג שכל מי שמטעמו/ה ויש לו גישה לתוכנית יתחייב גם הוא לתנאי התקנון והשימוש בתוכנית

9. באחריות הרוכש/ת לדאוג שיש באפשרותו/ה אמצעי תקשורת דרכם ניתן לצפות בתוכנית ולהשתמש בה לפי הפורמט ובתצורת תקשורת שייקבעו על ידי החברה

10. הרוכש/ת תהא מנוע/ה מלבוא בדרישה ו/או בטענה ו/או בתביעה כלפי החברה ו/או ג'קי אזולאי ביחס לאי שביעות רצון מהתוכנית/או התכנים ו/או אי התאמה של התוצאות ו/או התכנים לציפיותיה שהין לפני קבלת התוכנית,במשך השימוש בתוכנית או לאחריה, ו/או ביחס לחומר השיווקי והפרסומי.

11. החברה וג'קי אזולאי מתחייבים לתת מענה ותמיכה בעניינים טכניים דרך המייל שהעמידה לרשות הרוכשת בלבד

12. הרוכש/ת מתחייבת שלא להעביר לצד שלישי את שם המשתמש ו/או הסיסמא בין אם בתמורה ובין אם לא, ולא תאפשר גישה לצד שלישי באמצעות שם המשתמש והסיסמא

13. בעת רישומך לתוכנית הנך מסכימ/ה לקבל תוכן פרסומי ושיווקי,והחברה תהייה רשאית לשלוח אליך מדי פעם דואר אלקטרוני על מידע בדבר שירותיה,מבצעים,ותוכן שיווקי אחר

14. אני מצהיר/ה ומתחייבת בזאת כי הכנת התבשילים של התוכנית ו/או השתתפותי בהם הינה באחריותי הבלעדית.

15. אני פוטרת בזאת את החברה ואת ג'קי אזולאי ו/או את בעליה ו/או עובדיה מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרם לי,ככל שיגרם, כתוצאה ו/או בקשר עם רכישתי את התוכנית ו/או השתתפותי בה ו/או פעילותי בהתאם לתכנית.

ביטול עסקה

כאת/ה נרשמת לתוכנית אינטרנטית, את נרשמת למוצר מידע, שירות ותוכן דיגיטלי (כהגדרתו כחוק המחשבים) התוכנית האינטרנטית והתכנים בקורס ובשיעורים, מוגדרים כשירות ו/או כמוצר מידע הניתן להקלטה ו/או שכפול ו/או העתקה, חומר הניתן לשכפול,ו/או שיעתוק ו/או לצפייה, איננו חומר היכול להיות מוחזר לבעליו בשלמותו, וכן כמוצר מידע כהגדרתו בחוק המחשבים בישראל, ולכן :

אין אפשרות לזיכוי כספי, על פי חוק בשים לב לכך כי המוצר ו/או השירות הנמכרים עונים להגדרה אשר בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)  בסעיף 6 (א) סעיף קטן 7 ו-8

במוצר מידע, אפשרויות הביטול והזיכוי מוגבלות מאד, ומעוגנות היטב בחוק בנוסף, אין אפשרות ביטול/ החזר כספי :

* שינוי דעתך / התחרטות (הרשמה לתכנית זו או לכל תכנית אינטרנטית אחרת, לא נועדה ל-“בדיקה” של התכנים) תקופה בשנה שהתוכן לא נוצל*

*מצב רפואי – ניתן להקפיא את ההרשמה וזאת בהצגת אישור רופא, לחילופין ניתן להעביר את התוכנית לאחר, וזאת בתיאום מלא עם צוות התמיכה.

*תקלות טכניות בצד הלקוח שאינן בשליטתנו (לדוגמא, אינטרנט איטי / מחשב או מכשיר נייד בעיתיים, חוסר מקום במחשב או בנייד,המחשב / נייד נמצא תחת חסימת תכנים אינטרנטיים או מחיקת קוקיז.

אנחנו נשמח לעזור בפתרון בעיות מסוג זה, וזאת בתיאום מלא עם צוות התמיכה. יש לציין כי כאשר נרשמים לתוכנית אינטרנטית כלשהי יש לקחת אחריות, לקרוא את המיילים הנשלחים, ולהבין שלעיתים נדרשת גם בדיקה של תיבת הספאם, או תיבת קידומי מכירות. כך מקובל לעשות בכל רכישה אינטרנטית. לבית העסק אין תמיד שליטה היכן ספקיות המייל מחליטות לשים את המייל. ידוע כי ספקיות המייל מחליטות לא פעם בשבילנו מה נכון לנו לקרוא. בכל מקרה אנו זמינים לכן תמיד בכתובת המייל support@jeckyazulay.co.il

ביטול התכנית ו/או הקורס ניתנת לשיקול דעתה הבלעדי של חברת שייפאפ ומותנית במסגרת 14 יום מעת הרכישה וכל זה יינתן בקרים חריגים בהם לא נעשה שימוש במוצר, לא נעשתה כניסה, צפייה במוצר, ויהיו כרוכים בדמי ביטול וטיפול של 50 ש”ח

מידע משפטי רשמי. מידע רשמי מאתר המועצה לצרכנות לגבי עסקאות צרכניות שלא ניתנות לביטול, אפשר למצוא בתקנות הגנת הצרכן סעיף 6

ובאתר כל זכות.